makepolitics-logo

Όροι χρήσης & Cookies

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το makepolitics.net. Παρακάτω σας εξηγούμε του όρους χρήσης και της πολιτικής Cookies που χρησιμοποιεί η σελίδα μας.

Η εταιρεία GR2GR Media & Services (εφεξής εταιρεία) νόμιμος διαχειριστής του ιστότοπου www.makepolitics.net (εφεξής ιστότοπος ή makepolitics), σας ενημερώνει δια του παρόντος για τους Όρους χρήσης & Cookies .

Η χρήση και η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες της εταιρείας υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω. Με τη χρήση του makepolitics επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση του ιστότοπου μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον ιστότοπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της εταιρείας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής κτλ). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της εταιρείας.

Η άδεια να χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα.

Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της δικαιούχου.

Διάρκεια λειτουργίας Υπηρεσιών

Η πρόσβαση στο makepolitics επιτρέπεται 24 ώρες το 24ώρο και 365 μέρες τον χρόνο με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Η εταιρεία ενημερώνει το makepolitics τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση, ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον. Η εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει το υλικό του ιστότοπου που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μια δεδομένη στιγμή.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Αποκλεισμός Προτροπών/Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους επισκέπτες/χρήστες περιεχομένου της εταιρείας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών/χρηστών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της εταιρείας.

Το περιεχόμενο του makepolitics δημιουργήθηκε με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το περιεχόμενο που παρέχεται είναι σωστό, πλήρες και ενημερωμένο.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες προορίζονται μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν αποτελούν συμβουλευτική υπηρεσία. Η χρήση του περιεχομένου στο makepolitics γίνεται με δική σας ευθύνη. 

Απλώς καλώντας το ελεύθερα προσβάσιμο και δωρεάν περιεχόμενο δεν δημιουργείται συμβατική σχέση μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας.

Αποποίηση ευθυνών

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο makepolitics αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύναται να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Θα στοχεύουμε πάντα να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία, αλλά η υπηρεσία μας παρέχεται «ως έχει» και δεν υποσχόμαστε και δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχουμε θα είναι πάντα 100% ακριβείς.

Ενώ φροντίζουμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πλήρεις, ορισμένες από αυτές παρέχονται σε εμάς από τρίτους συνεργάτες μας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στο περιεχόμενο τρίτων και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια αυτού του περιεχομένου τρίτων. Πριν βασιστείτε σε οποιαδήποτε πληροφορία, είτε προέρχεται από εμάς είτε από τρίτους συνεργάτες μας, σας συμβουλεύουμε να επαληθεύσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών.

Θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε επαγγελματικές συμβουλές σε κατάλληλες περιστάσεις, όπως σε ιατρικά, επενδυτικά, φορολογικά, οικονομικά, νομικά και άλλα επαγγελματικά θέματα ή να έρθετε σε επικοινωνία με επίσημες Αρχές όπως, Υπουργεία, Πρεσβείες, Προξενεία, Δήμους κοκ ή σε επαγγελματίες που είναι αρμόδιοι για τις πληροφορίες που αναζητάτε.

Παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουμε ότι η υπηρεσία μας είναι πλήρως λειτουργική ανά πάσα στιγμή, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν προβλήματα ή προσωρινές διακοπές στη χρήση των υπηρεσιών μας που προκύπτουν από παράγοντες εκτός ελέγχου μας (π.χ. τεχνικά προβλήματα από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Διαδίκτυο) ή για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή ή τη λήψη περιεχομένου τρίτων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τη χρήση των υπηρεσιών μας, βασιζόμενοι στο περιεχόμενό μας ή από οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύτηκε στις ή μέσω των υπηρεσιών μας.

Συμφωνείτε ότι, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η μόνη και μοναδική λύση για τυχόν προβλήματα ή ανησυχίες με την υπηρεσία μας είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Αποζημίωση εταιρείας

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την εταιρεία και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας.

Περιορισμός Ευθύνης

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Τα περιεχόμενα του ιστότοπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Το makepolitics αποκτά περιεχόμενο από ένα ευρύ φάσμα πηγών και αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνει γεγονότα, απόψεις και πληροφορίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τους επισκέπτες/χρήστες του.

Παρόλο που έχει ληφθεί κάθε λογική μέριμνα, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα, την επικαιρότητα, την απόδοση ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου στον ιστότοπο, ούτε υποστηρίζουμε ή δεχόμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε απόψεις, συμβουλές ή προτάσεις εκφράζονται στο makepolitics ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο στον οποίο συνδέουμε.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε επαφή ή διακανονισμός που γίνεται μεταξύ σας και οποιουδήποτε τρίτου μέρους που αναφέρεται στον ιστότοπο ή οποιονδήποτε τρίτο ιστότοπο συνδέεται με αυτόν (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ιστοσελίδας με την οποία έχουμε εμπορική ένωση) γίνεται με δική σας ευθύνη και στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η εταιρεία μας αποκλείει κάθε ευθύνη.

Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο, την ελευθερία, την μόλυνση από ιούς ή άλλη βλάβη ή ότι ο ιστότοπος μας είναι συμβατός με οποιαδήποτε συστήματα υπολογιστών, λογισμικό και προγράμματα περιήγησης.

Διαφημιστικό υλικό που υποβάλλεται από τρίτους διαφημιστές ή χορηγούς είναι ορατό στον ιστότοπο. Οι διαφημιζόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτό το υλικό, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι συμμορφώνεται με όλη την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιο υλικό.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, τραυματισμούς, κυρώσεις, ζημιές, κόστος ή έξοδα που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του makepolitics ή του περιεχομένου σε αυτό ή από οποιαδήποτε ενέργεια έχει ληφθεί ή παραλείπεται.

Προστασία Ανηλίκων

Επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου οι οποίοι είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της εταιρείας που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν.

Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο, φροντίζουμε να υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρά ταύτα ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς ή να μην υπάρχει προειδοποίηση, η εταιρεία δε φέρει ευθύνη.

Η εταιρεία δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους. Εάν διαπιστωθεί ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.

Διαφήμιση

Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Στο περιεχόμενο του ιστότοπου ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (third party links, plug-ins, applications κλπ.) σε άλλες ιστοσελίδες, που δεν ελέγχονται από την εταιρεία. Συνεπώς, οι χρήστες, επιλέγοντας αυτά τα link μεταφέρονται σε ιστοσελίδες τρίτων που διέπονται από τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου.

Ο ιστότοπος περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα, από τρίτους οργανισμούς και διαφημιστικές εταιρείες. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των επισκεπτών/χρηστών, ως και οποιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων.

Η εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον ιστότοπο (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να του καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Γερμανικού, Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Το λογότυπο του makepolitics είναι σήμα κατατεθέν ή αλλιώς μέρος της πνευματικής του ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το σήμα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας.

Cookies Privacy Cookies

 

Η χρήση και η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες της εταιρείας υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω. Με τη χρήση του makepolitics ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση του ιστότοπου μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Πολιτική Cookies

Η παρούσα πολιτική παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την χρήση των Cookies και παρόμοιων τεχνολογιών από τον ιστότοπο ή/και οποιεσδήποτε κινητές εφαρμογές που λειτουργούν από ή εκ μέρους της εταιρείας («εμείς» ή “εμάς”) ή/και των συνδεδεμένων της εταιρειών. Περιγράφει επίσης τί είδους επιλογές μπορεί να έχετε σχετικά με τα Cookies και τις παρόμοιες τεχνολογίες.

Η παρούσα πολιτική αποτελεί μέρος και ενσωματώνεται στους όρους χρήσης του makepolitics και μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές κατά καιρούς. Συνίσταται να ελέγχετε τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις.

Σχετικές ειδοποιήσεις για ουσιαστικές αλλαγές μπορεί να εμφανίζονται επίσης στο makepolitics. Με την επίσκεψή σας στον ιστότοπο συμφωνείτε να αποδέχεστε οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται σε αυτή την πολιτική.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες εντοπισμού για να συγκεντρώσουμε πληροφορίες που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα ή ενδέχεται να ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα, εάν τις συνδυάσουμε με άλλες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εφαρμόζεται, ταυτόχρονα με την παρούσα πολιτική Cookies.

Τι είναι cookies;

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου – που αποτελούνται συνήθως από γράμματα και αριθμούς και αποθηκεύονται στην συσκευή σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (website server).

Τα Cookies διακρίνονται σε «Cookies Συνεδρίας» και «Επίμονα Cookies» ανάλογα με τον χρόνο που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας.

Τα «Cookies Συνεδρίας» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε το makepolitics και διαγράφονται αυτόματα, αφού κλείσετε το σύστημα περιήγησης (browser).

Τα «Επίμονα cookies» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγμή που επισκέπτεστε το makepolitics και παραμένουν αποθηκευμένα και μετά το κλείσιμο του συστήματος περιήγησης. Τα «Επίμονα cookies» θα ενεργοποιηθούν ξανά αυτόματα όταν ανοίξετε το σύστημα περιήγησης και περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.

Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για την ορθή χρήση του makepolitics. Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση λειτουργιών όπως η διαφήμιση, η απόκτηση στατιστικών στοιχείων και η διευκόλυνση της διάδρασής σας με μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς ή/και τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας κατηγοριοποιούμε τα cookies όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να σας παρέχουμε τις ζητηθείσες από εσάς υπηρεσίες μέσω του makepolitics. Είναι αναγκαία για να σας παρέχουν τη δυνατότητα να επισκέπτεσθε τον ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε σωστά τα χαρακτηριστικά του.

Βασικές λειτουργίες, όπως οι ακόλουθες, στηρίζονται σε αυτά τα σημαντικά cookies:

 • Να παραμένετε συνδεδεμένοι στον ιστότοπο.
 • Να αναγνωρίζονται οι προσωπικές σας πληροφορίες, τις οποίες καταχωρείτε στο makepolitics κατά τη στιγμή των συναλλαγών.
 • Να ανακτάτε πληροφορίες για την συναλλαγή σας μετά την ολοκλήρωσή της.
 • Γενικά, να σας παρέχουμε υπηρεσίες και πληροφορίες κατόπιν δικού σας αιτήματος.

Cookies Απόδοσης

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν το makepolitics, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αναθεωρούμε και να βελτιώνουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία του επισκέπτη. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον χρήστη.

Τέτοια cookies συλλέγουν πληροφορίες αναφορικά με:

 • Σελίδες που οι χρήστες επισκέπτονται συχνότερα.
 • Προϊόντα και υπηρεσίες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των χρηστών.
 • Διαφημίσεις ή προσφορές που έχουν δει οι χρήστες.
 • Συνδέσμους (links) που έχουν επιλέξει οι χρήστες.
 • Μηνύματα λάθους που μπορεί να λάβουν οι χρήστες κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στον ιστότοπο, κτλ.

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies μας βοηθούν να προσωποποιούμε το περιεχόμενό μας για εσάς, να σας προσφωνούμε με το όνομά σας και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή σας για ορισμένη γλώσσα ή περιοχή).

Εάν επιλέξετε να διαγράψετε/απενεργοποιήσετε τα cookies λειτουργικότητας, οποιεσδήποτε προτιμήσεις/ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει δεν θα διατηρηθούν για επόμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπο.

Cookies Στοχοποίησης/Διαφήμισης

Αυτά τα Cookies αποθηκεύουν τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των επισκέψεών σας στον ιστότοπο, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και τους συνδέσμους (links) και τις διαφημίσεις που έχετε επιλέξει. Ένας από τους σκοπούς μας είναι να διευκολυνθούμε στην προσπάθειά μας να κάνουμε το περιεχόμενο του ιστότοπου πιο σχετικό στις προτιμήσεις σας.

Ένας άλλος σκοπός είναι να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε διαφημίσεις ή άλλες επικοινωνίες που έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο σχετικές στα εμφανή ενδιαφέροντά σας. Η παροχή διαφημίσεων βάσει των ενδιαφερόντων σας μπορεί να περιλαμβάνει εμάς, παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες μας, όπως διαφημιστές, πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων και πλατφόρμες που βασίζονται στη ζήτηση.

Για παράδειγμα, εάν δείτε μία σελίδα στον ιστότοπο μας, ενδέχεται να προκαλέσουμε την παράδοση μιας διαφήμισης σε εσάς, στο makepolitics ή σε άλλους ιστοτόπους για προϊόντα που αναφέρονταν σε εκείνη τη σελίδα ή παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες.

Εμείς, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες μας μπορούμε επίσης να προσθέσουμε άλλα δεδομένα σε πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα Cookies, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί από τρίτους, και να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για την αποστολή διαφημίσεων σε εσάς.

Κατηγορίες Cookies

Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Διεύθυνση IP σε ανώνυμη μορφή.
 • Ημερομηνία και ώρα.
 • Κατάσταση πρόσβασης / κωδικός κατάστασης HTTP/HTTPS.
 • Ανακτημένο περιεχόμενο (URL).
 • Ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται.
 • Ιστότοπος από τον οποίο προέρχεται το αίτημα (διεύθυνση URL παραπομπής).
 • Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
 • Λειτουργικό σύστημα και η επιφάνειά του.
 • Γεωγραφική θέση.
 • Ενδιαφέροντα χρηστών.

Cookies Τρίτων Μερών

Προκειμένου να σας παρέχουμε πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο και να σας βοηθήσουμε να αλληλεπιδράσετε με τους λογαριασμούς σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ιστότοπος μπορεί να ενσωματώνει περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων μερών (π.χ. «plugins» από το WordPress, Facebook, κτλ.) ή συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων μερών.

Όταν επισκέπτεσθε συνδέσμους ή/και ιστοτόπους τρίτων μερών, υπόκεισθε στην πολιτική cookies αυτών των τρίτων μερών. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργείτε με δική σας ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη.

Αναλυτικά Cookies

Δείτε τον κατάλογο των cookies που μπορεί να αποθηκεύσει ο ιστότοπος στην συσκευή σας για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην Πολιτική μας για τα Cookies. Πληκτρολογήστε www.makepolitics.net, στις κάτωθι σελίδες:

www.cookieserve.com | www.cookiemetrix.com

Άρνηση/Απόρριψη Cookies

Οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου αποδέχονται αυτόματα τα cookies, ωστόσο παρέχουν μέσα ελέγχου, τα οποία σας επιτρέπουν να μπλοκάρετε τα cookies ή να τα διαγράψετε. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση cookies στην συσκευή σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το σύστημα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κατάλληλα προκειμένου να σας ενημερώνει πριν την εγκατάσταση ενός cookie στην συσκευή σας ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες του συστήματος περιήγησης για να διαγράψετε όσα cookies έχουν ήδη εγκατασταθεί.

Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να απολαύσετε πλήρως τις διαδραστικές λειτουργείες του ιστότοπου ή να λάβετε τις υπηρεσίες μας μέσω του makepolitics.

Για να διαχειρίζεστε τα cookies μέσω του περιηγητή σας, επιλέξτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Microsoft Windows Explorer | Mozilla Firefox | Google Chrome | Apple Safari

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies στις ακόλουθες ιστοσελίδες τρίτων μερών:

All About Cookies | Cookiepedia |Meine-cookies.org

Η αναστολή χρήσης όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση πολλών ιστότοπων. Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δε θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων του makepolitics ή συνδεόμενων εφαρμογών.

Προσωπικά δεδομένα προς τρίτους

Δεν διαβιβάζουμε ή πουλάμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Μόνη εξαίρεση τυχόν αποτελεί νόμιμη υποχρέωσή μας ή συναίνεσή σας. Δεν διαβιβάζουμε, όμως δεδομένα σας σε τρίτους για απευθείας χρήση ή εμπορική εκμετάλλευση.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται, στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης καταγραφής προσωπικών δεδομένων (τέτοια, δηλαδή αυτομάτως καταγραφόμενα), δεδομένα σας να λαμβάνονται από διαφημιστικές εταιρείες ή διαφημιζόμενους. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την σχετική δυνατότητα μέσω του browser σας.

Για την ασφάλεια των δεδομένων σας, η εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές απορρήτου. Σκοπός αυτών είναι η προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, απώλεια ή καταστροφή. Αν παρ’ ελπίδα επέλθει βλάβη στα προσωπικά σας δεδομένα κατά τα παραπάνω, θα προβούμε σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τον περιορισμό της, την γνωστοποίηση στις Αρχές και τη συνεργασία μαζί τους για τον κολασμό της.

Web beacons και ενσωματωμένοι κώδικες

Web beacons (ή “tags”) είναι κομμάτια κώδικα προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαφημίσεις, τα οποία γνωστοποιούν σε εμάς ή/και σε τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, πότε προβλήθηκαν ή επιλέχθηκαν αυτές οι ιστοσελίδες, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι διαφημίσεις.

Οι ενσωματωμένοι κώδικες (embedded scripts) είναι κομμάτια κώδικα προγραμματισμού που περιλαμβάνονται σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας και μετρούν πώς χρησιμοποιείτε αυτές τις ιστοσελίδες, για παράδειγμα, ποιους συνδέσμους επιλέγετε.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε το makepolitics, να διαμορφώνουμε τον ιστότοπο στα πιθανά ενδιαφέροντά σας και για να διενεργούμε έρευνες αγοράς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τέτοιες λειτουργικότητες κώδικα, όπως η JavaScript, μέσω του συστήματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Σημειώστε ότι εάν απενεργοποιήσετε τις λειτουργικότητες κώδικα, το makepolitics ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Απόρρητο

Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε ορθές πρακτικές απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγισή μας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Υπηρεσίες τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε ή συνεργαζόμαστε:

Facebook |Google |Twitter | Youtube | Instagram | Pinterest | WordPress |Facebook Pixel | bavariagr.de |Reddit | Tumblr | Vimeo |Soundcloud | Google News | Linkedin | Pixabay |DPA |Getty image |Canva |AP image | Shutterstock | Strato Server | Ionos Server |Cloudfare | KeyCDN | WP RSS | One Signal Push | Mailchimp | ZohoEvent ON | Jnews Theme | Booking | Amazon | Awin |Linkwise |Elementor | WPEverest Form |Stopbadbot | Adinserter | Adrotate |RankMath |Mailsmtp | Paypal | Klarna |net |Stripe | Visa |Mastercard | Paydirekt | Giropay |Hypovereinbank |Postbank | Piraeus Bank | Paysafe | DKB

Αναθεώρηση

Από καιρό εις καιρό μπορεί να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε αυτή την πολιτική της εταιρείας. Προτείνουμε να επισκέπτεστε περιοδικά την σελίδα “Πολιτική Απορρήτου“, προκειμένου να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Η ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας αναφέρει την τελευταία τροποποίηση.

Παράπονα 

Αν έχετε οποιαδήποτε παράπονα σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]. Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τελικές διατάξεις

Το παρόν διέπεται από το Γερμανικό, Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος και γενικά ό,τι αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν, θα επιλύεται από τα Δικαστήρια του Μονάχου (Βαυαρία-Γερμανία), που καθίστανται με την παρούσα αποκλειστικά αρμόδια.

Ενημέρωση: 08.01.2022
Έκδοση: 1.0
Επιμέλεια κειμένου: Γεώργιος Σαμαρίδης, DPO

Χρήσιμα Link

Δίπλα σας μέχρι την επιτυχία!

Η υποψηφιότητά σας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την προβολή σας. Εάν θέλετε να είστε ανάμεσα στους πολιτικούς που θα ξεχωρίσουν θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.